Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy
Sản phẩm nổi bật
OD219

850.000 đ 650.000 đ

SYSMAC C200HG

1.800.000 đ 1.600.000 đ

C200HG-CPU43

1.800.000 đ 1.600.000 đ

ID215

800.000 đ 700.000 đ

LK201-V1

1.500.000 đ 1.200.000 đ

C200H-LK201-V1

1.500.000 đ 1.200.000 đ

SLK23

2.500.000 đ 2.200.000 đ

C200HW-SLK23

2.500.000 đ 2.200.000 đ

PA204

850.000 đ 650.000 đ

H2 Keyence

2.300.000 đ 1.500.000 đ

L10 Keyence

1.200.000 đ 950.000 đ

KZ-L10

1.200.000 đ 950.000 đ

TC4 Keyence

2.500.000 đ 2.200.000 đ

KZ-TC4

2.500.000 đ 2.200.000 đ

FX2N-1PG

1.200.000 đ 800.000 đ

CPM1A-30CDR-D

1.500.000 đ 1.200.000 đ

CPM1A-20CDR-D-V1

1.200.000 đ 950.000 đ

TZ4ST-14S

1.050.000 đ 850.000 đ

E5CN-Q1TU

1.200.000 đ 850.000 đ

MDDKT3530E

4.500.000 đ 3.500.000 đ

SGDV-05D11A

6.500.000 đ 6.000.000 đ

HA-LFS11K2

8.000.000 đ 7.500.000 đ

MR-J2S11KB

8.000.000 đ 7.500.000 đ

PY0A030A0PC1P00

4.500.000 đ 3.000.000 đ

PY0A030A

4.500.000 đ 3.000.000 đ

SGMG-1AA6A

8.000.000 đ 6.000.000 đ

SGDB-1EADG

8.000.000 đ 7.000.000 đ

SGMAV-30DDA21

4.500.000 đ 4.000.000 đ

SGDV-120A01A

5.500.000 đ 5.000.000 đ

FC5A-D16RK1

2.500.000 đ 2.200.000 đ

FC4A-R081

950.000 đ 850.000 đ

FC4A-N32B3

1.200.000 đ 950.000 đ

Bài viết
Học lập trình PLC Mitsubishi miễn phí

ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI Đào tạo miễ phí lập trình PLC FX...

CClink Mitsubishi

Mạng truyền thông CCLINK , Các module truyền thông CCLINK Master Sơ lược định nghĩa v...

SGDA-08AS YASKAWA

SGDA-08AS YASKAWA Bộ Driver Servo Yaskawa SGDA-08AS YASKAWA Công suất 7...

Hotline 0369 044 705 Mr Huy