Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy
Sản phẩm nổi bật
R506BT-032E

3.500.000 đ 3.200.000 đ

PDT-A03-195

4.500.000 đ 4.200.000 đ

MR-SA153

4.200.000 đ 3.500.000 đ

HA-SA202

3.500.000 đ 3.200.000 đ

MR-SA202R

4.500.000 đ 4.200.000 đ

HA-SA152

3.500.000 đ 2.500.000 đ

MR-SA152R

3.500.000 đ 2.500.000 đ

FX-RAM-8

650.000 đ 450.000 đ

AX2-32MR

1.500.000 đ 950.000 đ

FX2-32MT

1.500.000 đ 1.200.000 đ

SGDB-05AN

3.500.000 đ 3.000.000 đ

MSMA042P1F

1.800.000 đ 1.600.000 đ

MSMA021A1U

1.200.000 đ 1.100.000 đ

R88M-K10030H-S2-Z

1.200.000 đ 1.100.000 đ

R88M-K40030H-S2-Z

2.500.000 đ 2.200.000 đ

R88D-KN01H-ECT-Z

1.500.000 đ 1.300.000 đ

R88D-KN04H-ECT-Z

2.500.000 đ 2.300.000 đ

PWS6400F-S

950.000 đ 800.000 đ

gp370-sc11

1.500.000 đ 1.300.000 đ

MSMA-021A1U

1.200.000 đ 1.100.000 đ

MOD.N0.422

1.200.000 đ 950.000 đ

422 Copley Controls

1.200.000 đ 950.000 đ

12A8E

1.200.000 đ 950.000 đ

YAMAHA RXD-05

2.500.000 đ 2.100.000 đ

RXD-05

2.500.000 đ 2.100.000 đ

MSDA043D1A

2.500.000 đ 2.300.000 đ

SGM-08AW12

2.500.000 đ 2.300.000 đ

SGME-08AF14

2.000.000 đ 1.500.000 đ

MEDHT7364

6.500.000 đ 6.000.000 đ

SGD7S-550A20A

9.500.000 đ 8.500.000 đ

MSDA013D1A

2.500.000 đ 2.100.000 đ

MSDA5A3A1A

1.500.000 đ 1.200.000 đ

Bài viết
Học lập trình PLC Mitsubishi miễn phí

ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI Đào tạo miễ phí lập trình PLC FX...

CClink Mitsubishi

Mạng truyền thông CCLINK , Các module truyền thông CCLINK Master Sơ lược định nghĩa v...

SGDA-08AS YASKAWA

SGDA-08AS YASKAWA Bộ Driver Servo Yaskawa SGDA-08AS YASKAWA Công suất 7...

Hotline 0369 044 705 Mr Huy