Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy
Sản phẩm nổi bật
ITV1050-312N3-Q

950.000 đ 900.000 đ

IT402-303B-X1

950.000 đ 750.000 đ

ITV2010-312BL

950.000 đ 850.000 đ

SGDA-01BS

1.500.000 đ 1.300.000 đ

G7S-4A2B

250.000 đ 150.000 đ

DSC-MU

950.000 đ 850.000 đ

TMP-1

500.000 đ 300.000 đ

D-M9NW

180.000 đ 130.000 đ

FX2-48MR

1.800.000 đ 1.500.000 đ

HA-FE63

1.800.000 đ 1.600.000 đ

MR-J-100A

2.800.000 đ 2.500.000 đ

S82K-10024

500.000 đ 350.000 đ

FX-8EYT

800.000 đ 750.000 đ

FX2-80MR-D

2.000.000 đ 1.800.000 đ

IAI XSEL Controler

5.500.000 đ 4.500.000 đ

Xsel-J-4-60I-60I-60I-60I-DV-EEE-0-2

5.500.000 đ 4.500.000 đ

HA-FF23

950.000 đ 850.000 đ

E3JK-5DM1

850.000 đ 800.000 đ

E3JK-5L

850.000 đ 800.000 đ

E3S-2LE4

850.000 đ 750.000 đ

E3S-2DE4

950.000 đ 850.000 đ

TSB13102A-3NTA

4.500.000 đ 3.500.000 đ

HC-PQ23

1.500.000 đ 1.300.000 đ

MR-C20A

2.000.000 đ 1.800.000 đ

GM6-PAFB

1.500.000 đ 1.100.000 đ

K3P-07CS

3.800.000 đ 3.500.000 đ

K7M-DR60U

3.200.000 đ 3.100.000 đ

MS1H1-75B30CB-A331Z

2.800.000 đ 2.500.000 đ

MSM082A1F

3.500.000 đ 3.200.000 đ

MR-H700AN

8.500.000 đ 7.000.000 đ

PRFS-20MP

850.000 đ 750.000 đ

PU15-TDPO

850.000 đ 650.000 đ

Bài viết
Học lập trình PLC Mitsubishi miễn phí

ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI Đào tạo miễ phí lập trình PLC FX...

CClink Mitsubishi

Mạng truyền thông CCLINK , Các module truyền thông CCLINK Master Sơ lược định nghĩa v...

SGDA-08AS YASKAWA

SGDA-08AS YASKAWA Bộ Driver Servo Yaskawa SGDA-08AS YASKAWA Công suất 7...

Hotline 0369 044 705 Mr Huy