Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy

IGBT

Sắp xếp bởi:


FF300R12KT4

1.600.000 đ 1.200.000đ

FF300R12KS4

1.800.000 đ 1.600.000đ

2MBI900VXA-120E-50

1.200.000 đ 1.100.000đ

FP75R12KE3

850.000 đ 820.000đ

FP75R12KT3

850.000 đ 820.000đ

P540A07

320.000 đ 300.000đ

P549A07

350.000 đ 320.000đ

FP10R12W1T4

350.000 đ 320.000đ

FP15R12W1T4-B3

350.000 đ 320.000đ

CM200DXD-24A

450.000 đ 420.000đ

4R3TI60Y-080

650.000 đ 550.000đ

MBR75SD060

450.000 đ 350.000đ

Tất cả có 16 kết quả.

Hotline 0369 044 705 Mr Huy