Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy

Power Regulator - SCR

Sắp xếp bởi:


WYU-DH 40 SI

950.000 đ 850.000đ

DC10-48P0-0000

1.200.000 đ 950.000đ

W5TP4V030-24J

1.200.000 đ 1.100.000đ

G3PX-260EUN

1.500.000 đ 1.200.000đ

VSCP-30-N

1.200.000 đ 950.000đ

W5SP4V030-24J

1.800.000 đ 1.700.000đ

TRD4035P

1.500.000 đ 1.200.000đ

G3PW-A245EC Omron

1.500.000 đ 1.400.000đ

7100A/40A/220V SCR Power Controller

1.600.000 đ 1.400.000đ

7100A/80A/220V SCR Power Controller

2.800.000 đ 2.600.000đ

DB10-24C0-S000 Power Controller

500.000 đ

7100A/125A/220V SCR Power Controller

3.500.000 đ 3.200.000đ

Tất cả có 13 kết quả.

Hotline 0369 044 705 Mr Huy