Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy

DC Servo Driver

Sắp xếp bởi:


MOD.N0.422

1.200.000 đ 950.000đ

422 Copley Controls

1.200.000 đ 950.000đ

Z2D40-24A-25S

350.000 đ 320.000đ

TM-1802-01

950.000 đ 850.000đ

dtme-2730a

1.800.000 đ 1.500.000đ

K12-80-07

2.500.000 đ 2.300.000đ

BG 45X30

950.000 đ 750.000đ

Brush type PWM servo amplifier

950.000 đ

Tất cả có 8 kết quả.

Hotline 0369 044 705 Mr Huy