Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy

Bộ lập trình - PLC

Sắp xếp bởi:


FX2-48MR

1.800.000 đ 1.500.000đ

FX-8EYT

800.000 đ 750.000đ

FX2-80MR-D

2.000.000 đ 1.800.000đ

GM6-PAFB

1.500.000 đ 1.100.000đ

K3P-07CS

3.800.000 đ 3.500.000đ

K7M-DR60U

3.200.000 đ 3.100.000đ

FPG-C32TH

2.500.000 đ 1.800.000đ

FP0-C32CT

1.800.000 đ 1.300.000đ

FP0-C16CT

1.500.000 đ 1.300.000đ

FP0-E16RS

800.000 đ 650.000đ

XD5-48TE6-E

2.300.000 đ 1.900.000đ

A62PN

950.000 đ 900.000đ

Tất cả có 340 kết quả.

Hotline 0369 044 705 Mr Huy