Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy

Bộ lập trình - PLC

Sắp xếp bởi:


LK201 Host Link

2.500.000 đ 2.200.000đ

C20-LK201-EV1

2.500.000 đ 2.300.000đ

PRO27 Programming Console

2.500.000 đ 2.200.000đ

C200H-PRO27

2.500.000 đ 2.200.000đ

AFPX-TC2

950.000 đ 850.000đ

AFPX-DA2

850.000 đ 800.000đ

AFPXHC30T-F

3.200.000 đ 2.500.000đ

FP-XH C30T

3.200.000 đ 2.500.000đ

CPM2A-30CDR-A

2.500.000 đ 2.200.000đ

CPM1A-8ER

850.000 đ 650.000đ

CPM1A-8ED

850.000 đ 700.000đ

CPM1A-20EDR1

950.000 đ 850.000đ

Tất cả có 439 kết quả.

Hotline 0369 044 705 Mr Huy