Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy

Bộ lập trình - PLC

Sắp xếp bởi:


OD219

850.000 đ 650.000đ

SYSMAC C200HG

1.800.000 đ 1.600.000đ

C200HG-CPU43

1.800.000 đ 1.600.000đ

ID215

800.000 đ 700.000đ

LK201-V1

1.500.000 đ 1.200.000đ

C200H-LK201-V1

1.500.000 đ 1.200.000đ

SLK23

2.500.000 đ 2.200.000đ

C200HW-SLK23

2.500.000 đ 2.200.000đ

PA204

850.000 đ 650.000đ

H2 Keyence

2.300.000 đ 1.500.000đ

L10 Keyence

1.200.000 đ 950.000đ

KZ-L10

1.200.000 đ 950.000đ

Tất cả có 396 kết quả.

Hotline 0369 044 705 Mr Huy