Điện thoại hỗ trợ:
Hotline 0369 044 705 Mr Huy

Bộ lập trình - PLC

Sắp xếp bởi:


FX-RAM-8

650.000 đ 450.000đ

AX2-32MR

1.500.000 đ 950.000đ

FX2-32MT

1.500.000 đ 1.200.000đ

KL1859

850.000 đ 650.000đ

KL9010

650.000 đ 550.000đ

KL3064

1.500.000 đ 1.400.000đ

KL4001

1.500.000 đ 1.200.000đ

KL2541

1.200.000 đ 950.000đ

KL-2541

1.200.000 đ 950.000đ

CX9001-1001

2.500.000 đ 2.300.000đ

CX9000-N000

1.500.000 đ 1.200.000đ

CX900-N031

1.200.000 đ 950.000đ

Tất cả có 408 kết quả.

Hotline 0369 044 705 Mr Huy